English

Cestan AS

Reduserer kostnadene og øker kvaliteten

Kontakt megProsjekter

Om meg

Et bilde av Stig.

Selskapet er etablert i Ålesund, hvor jeg også bor med familie.

Jeg er utdannet maskinist og ingeniør ved Møre og Romsdal fiskeritekniske høyskole. Jeg har til sammen 30 års erfaring med prosjektering, bygging og drift av et stort antall fartøy, både offshore- og fiskeri fartøy.

Mine spesialiteter er som følger

Prosjektledelse av store og små prosjekt fra start til driftssettelse. All erfaring tilsier at desto tidligere jeg blir engasjert i prosjektet, jo større blir kostnadsbesparelsen for eier/reder.

Ålesund ligger midt i det maritime kompetansesenteret i Norge. Her har jeg et stort nettverk av leverandører, verft og skipsdesignere. Jeg har også bred erfaring fra jobber andre steder i Norge, samt jobber internasjonalt.

M/S Antartic Endurance

M/S Veidar

M/S Aker Wayfarer

M/S Akofs Seafarer

Kontaktinformasjon

Jeg hører gjerne fra deg.
Her er min kontaktinformasjon

Cestan AS
Store-nørve 11 A
6009 Ålesund

Telefon: +47 95 05 25 56
Epost: stig@cestan.no